Direct contact: 0492-792392

Administratieve Odersteuning

Wat is administratieve ondersteuner?

Een administratieve ondersteuner is een vrijwillige senio, welke voor dit werk een opleiding heeft gevolgd en na deze opleiding periodiek wordt bijgeschoold. In Helmond zijn momenteel 2 administratieve ondersteuners actief. De hulp die u krijgt is gratis. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor uw administratie.

Waar vindt u de administratieve ondersteuner?

Als u hulp wilt inroepen van een VBOH ondersteuner dan kunt u zich wenden toe ons secretariaat te bereiken via 0492-792392 of een email naar info@vboh.nl

Bonden

Contactgegevens Stichting VBOH

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl