Direct contact: 0492-792392

Belastingservice voor ouderen

Wat is de belastingservice voor ouderen?

De belastingservice is een dienst voor senioren van 65 jaar en ouder met een laag inkomen. Zij kunnen hulp krijgen bij hun aangifte, bij een verzoek om teruggave inkomstenbelasting of bij het aanvragen van toeslagen. In Helmond werken ongeveer 15 vrijwillige belastinginvullers.

Waarom een belastingservice?

De belastingservice voor ouderen bestaat al ruim tien jaar. De service is opgezet omdat bleek dat veel ouderen geld van de belasting terug konden krijgen maar geen verzoek tot teruggave indienden. Zij wisten niet dat zij geld terug konden krijgen of vonden het teruggaveformulier te ingewikkeld. Ook het doen van aangifte vinden veel senioren ingewikkeld. Daarom helpen de vrijwillige belastinginvullers senioren bij hun aangifte. Hoewel de aangifte via internet verloopt, hebben veel senioren geen internetaansluiting. Voor deze groep is de belastingservice een uitkomst. De belastingservice voor ouderen helpt ook bij het aanvragen van de zorg- of huurtoeslag. Hoe groot de behoefte is aan deze ondersteuning, blijkt wel uit het aantal aangiften dat de belastingservice in 2015 verzorgde. In dat jaar hielpen de belastinginvullers in Noord-Brabant bij maar liefst 20.000 aangiften voor ouderen. Daarnaast kregen zo’n 2.000 ouderen hulp met hun aanvraag of wijziging van de huur- en/of zorgtoeslag.

Wie kunnen van deze belastingservice gebruikmaken?

De belastingservice is er voor alle senioren van 55 jaar en ouder met een laag inkomen. Wij hanteren de inkomensgrens die ook geldt voor de zorgtoeslag. De kosten voor deze belastingservice bedragen € 12,- per huishouden. Dat betekent voor alleenstaanden een inkomen tot € 35.000 per jaar. Voor gehuwden of samenwonenden is dit bedrag maximaal € 50.000.

Wat doet Stichting VBOH?

Stichting VBOH zorgt voor de afstemming tussen de afdelingen van de ouderenverenigingen. Wij verzorgen in overleg met KBO Brabant de opleiding van startende belastinginvullers en het bijspijkerprogramma voor ervaren vrijwilligers. Ook vormt Stichting VBOH het centrale punt waar de belastinginvullers en de afdelingen met hun vragen terecht kunnen. Dit alles gebeurt in nauw overleg met het provinciaal en landelijk projectteam die de contacten met de Belastingdienst onderhouden en de afstemming tussen de provincies regelt.

Meer weten over de belastingservice?

Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH belastinghulp dan kunt u zich wenden tot ons secretariaat te bereiken via 0492-792392 of info@vboh.nl

Bonden

Contactgegevens Stichting VBOH

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl