Direct contact: 0492-792392

Cliëntondersteuning voor ouderen

Zorg of (hulp)middelen nodig?


Bijvoorbeeld omdat uw gezondheid achteruit gaat en u niet langer helemaal zelf het huishouden kunt doen? Of omdat het lopen u steeds slechter afgaat, waardoor u er minder op uit trekt? U kunt zich dan melden bij uw gemeente, die vervolgens uw situatie onderzoekt en eventueel bepaalde voorzieningen toekent. De gemeente kijkt daarbij eerst welke problemen u zelf of met behulp van uw omgeving kunt oplossen. Dit is wettelijk geregeld in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

Onafhankelijke cliëntondersteuner helpt ouderen bij WMO-vragen


In de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) staat dat iedereen die zich tot de gemeente wendt voor bijvoorbeeld huishoudelijke hulp, zorg, hulpmiddelen of woningaanpassing, recht heeft op onafhankelijke cliëntondersteuning. De gemeente is verplicht om iedere burger die een aanvraag doet op de mogelijkheid te wijzen om bijstand te krijgen van een cliëntondersteuner. Stichting VBOH vindt het belangrijk dat senioren die bijstand krijgen van een onafhankelijke deskundige, die vertrouwd is met de wensen en behoeften van senioren en hun taal spreekt. Daarom leidt Stichting VBOB in Noord-Brabant eigen onafhankelijke cliëntondersteuners voor de gemeenten op.

Wat doet een cliëntondersteuner?


De cliëntondersteuner helpt de (oudere) hulpvrager en komt voor zijn/haar belangen op wanneer deze een WMO-aanvraag doet bij de gemeente. De cliëntondersteuner bespreekt hoe het proces van de aanvraag loopt, geeft een toelichting op de regelgeving en de procedure en is desgewenst aanwezig bij het gesprek met de gemeente. Later controleert hij (of zij) ook of het verslag van het onderzoeksgesprek correct is. Dat is belangrijk, want op basis van dit verslag bepaalt de gemeente welke hulp of zorg de aanvrager krijgt. De cliëntondersteuner kan ook helpen bij het maken van bezwaar tegen een beslissing van de gemeente.

Wie zijn de cliëntondersteuners?


Cliëntondersteuners zijn vrijwilligers, vaak met een achtergrond als vrijwillige ouderenadviseur, die functioneren op HBO-niveau en een opleiding tot cliëntondersteuner hebben afgerond. Ze volgen periodieke bijscholing en streven ernaar een ruim aantal aanvragers per jaar bij te staan, zodat kennis uit opleiding en praktijk elkaar versterken. KBO Brabant verzorgt de opleiding en nascholing. Stichting VBOH ondersteunt de cliëntondersteuners in een projectorganisatie en maakt onderlinge uitwisseling van de vrijwilligers mogelijk.

Voor wie is de cliëntondersteuner bedoeld?


Vooral senioren zullen gebruik willen maken van de door Stichting VBOH opgeleide cliëntondersteuners. De hulpvrager blijft altijd zelf verantwoordelijk voor de aanvraag. Om geen misverstanden te krijgen over de ondersteuning worden de afspraken tussen cliëntondersteuner en cliënt vastgelegd in een overeenkomst.

Waar vindt u de cliëntondersteuner?


Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH cliëntondersteuner dan kunt u zich wenden tot ons secretariaat te bereiken via 0492-792392 of info@vboh.nl

Bonden

Contactgegevens Stichting VBOH

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl