Direct contact: 0492-792392

Aanpak energiearmoede in de gemeente Helmond

Ruim 1 miljoen inwoners van Nederland leven in bestaansonzekerheid. Zij hebben gemiddeld €50,- tot €70,- per week te besteden. Deze mensen worstelen dagelijks met de vraag hoe zij hun rekeningen moeten betalen. Nu de gasprijzen door het plafond gaan neemt deze druk nog verder toe. Problematische schulden liggen op de loer. Mensen zijn radeloos. De nu ontstane situatie is een uitkomst van structurele problemen: lage inkomens, slecht geïsoleerde woningen, stijgende kosten voor basisvoorzieningen (zorg en voedsel) en weinig tot geen financiële buffers.
gemeente Helmond vindt dit een zeer zorgelijke situatie. Energiearmoede staat daarom hoog op onze agenda.
Daarom nemen we verschillende maatregelen in de aanpak tegen energiearmoede:

1. Energietoeslag voor lage inkomens

Het kabinet heeft op 7 juli jl. besloten om de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm te verhogen van € 800,- naar € 1300,-. Inwoners die voor 16 augustus al € 800,- hebben ontvangen, krijgen in de week van 29 augustus automatisch 500,- op hun rekening gestort. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Degenen die al een aanvraag hebben ingediend, maar voor 16 augustusnog geen besluit hebben gekregen en wel tot de doelgroep behoren, krijgen in één keer € 1300,-. Dit geldt natuurlijk ook voor de inwoners die nog geen aanvraag hebben ingediend.

2. Advies inclusief energiebesparende voorzieningen

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm kunnen een gratis adviesgesprek inclusief energiebesparende voorzieningen aanvragen. Inwoners die de energietoeslag ontvangen, krijgen bij hun beschikkingsbrief ook een voucher waarmee zij op één van de aangegeven locaties een gratis energietas kunnen ophalen.

3. Basisisolatie voor koopwoningen

Huishoudens met een inkomen tot 150% van de bijstandsnorm die in een koopwoning wonen, bieden we een structurele oplossing voor de verduurzaming van hun woning

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen we naar de bijgevoegde folder.
We willen graag zoveel mogelijk inwoners bereiken. Dat kunnen we als gemeente Helmond niet alleen!
Hierbij hebben we jullie hulp heel hard nodig. We verzoeken jullie de inwoners die in aanmerking zouden kunnen komen voor één of meerdere bovengenoemde maatregelen in de aanpak tegen energiearmoede door te geleiden naar de juiste instantie of website.
Als jullie vragen hebben, aarzel dan niet en neem contact op met degenen/instanties die in bijgevoegde folder staan aangegeven.

 

Bonden

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:
    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl