Direct contact: 0492-792392

Vrijwillige Ouderenadviseurs wijzen de weg

Vrijwillige ouderenadviseurs wijzen de weg


Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook. Toch komt er vaak een moment dat ouderen hulp nodig hebben om zelfstandig te kunnen blijven. Een vrijwillige ouderenadviseur (VOA) kan daarbij helpen.

Wat is een vrijwillige ouderenadviseur?

Een VOA is een vrijwilliger die zelf ook senior is. In een meerdaagse cursus leert een VOA alles om een hulpvrager op de juiste wijze te kunnen doorverwijzen. Een VOA heeft kennis van actuele wet- en regelgeving en kent de instanties en de mensen in zijn of haar woonplaats.

Wat doet een vrijwillige ouderenadviseur?


Een Vrijwillige ouderenadviseur is een generalist die letterlijk hulpvragen van A (administratie) tot Z (zingeving) kan tegenkomen. Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe WMO van kracht. Gemeenten spelen nu een belangrijke rol in de toewijzing van hulp en zorg bij thuiswonende ouderen. Omdat dit een zeer gespecialiseerde aanpak vereist heeft Stichting VBOB in Noord-Brabant een aantal VOA’s aanvullend opgeleid tot cliëntondersteuner. VOA’s die deze opleiding niet hebben gedaan verwijzen alle WMO-hulpvragen in principe door naar een cliëntondersteuner. De hulpvrager blijft altijd zelf verantwoordelijk voor zijn of haar hulpvraag. Om misverstanden te voorkomen worden de afspraken tussen Vrijwillige ouderenadviseur en hulpvrager vastgelegd in een meegeefbrief. Een VOA wijst dus de weg, laat zien waar u de oplossing voor uw probleem kunt vinden. Maar een VOA doet meer. VOA’s zijn getraind om goed te luisteren naar de hulpvrager en wijzen vervolgens de weg. Welke waarde dit heeft, blijkt wel uit voorbeelden uit de praktijk. Zo hoorde een ouder echtpaar in een periode van enkele weken dat beide partners een ernstige vorm van kanker hadden. Een vrijwillige ouderenadviseur hielp het echtpaar met het regelen van hulp en voorzieningen. Dat gebeurde ook bij een oudere dame, die van een eigen woning naar een woning in een aanleuncomplex verhuisde. Zij regelde dit helemaal zelf, ook al het papierwerk. Na enkele maanden bleek dat ze getekend had voor een parkeerplaats waarvoor ze maandelijks moest betalen. Mevrouw had geen auto, zelfs geen rijbewijs. Met behulp van een ouderenadviseur kaartte mevrouw dit aan bij de verhuurder en uiteindelijk is alles rechtgezet.

Hoe kom ik in contact met een vrijwillige ouderenadviseur?

Als u de hulp wilt inroepen van een VBOH ouderen adviseur dan kunt u zich wenden tot ons secretariaat, te bereiken via 0492-792392 of info@vboh.nl.

Bonden

Contactgegevens Stichting VBOH

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl