Direct contact: 0492-792392

Stichting VBOH

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond (VBOH) behartigt de belangen van alle senioren in Helmond. Stichting VBOH mengt zich vasthoudend en overtuigend in de maatschappelijke discussie. Waar seniorenbeleid plaatsvindt, praat en denkt Stichting VBOH mee. Stichting VBOH bestaat uit Helmondse seniorenorganisaties en Helmondse afdelingen van landelijke bonden. Samen zorgen de aangesloten organisaties KBO-Brabant, PCOB, PVGE, NOMB voor één krachtig samenwerkingsverband.

Doelen en taken


Stichting VBOH behartigt de belangen van alle Helmondse senioren op het gebied van hulp en ondersteuning, educatie, bewustwording en financiën. Dit doen we met diensten voor de aangesloten bonden en hun leden, bijvoorbeeld door het opleiden van vrijwilligers en belangenbehartigers. Stichting VBOH adviseert Gemeente Helmond gevraagd en ongevraagd. Stichting VBOH hebben zitting in diverse overleg- en adviescommissies.

Organisatie


Stichting VBOH is een open samenwerkingsverband. Iedere Helmondse seniorenorganisatie die het eens is met onze doelstellingen, kan zich bij de Stichting VBOH aansluiten. De aangesloten organisaties bepalen samen waar, wanneer en op welke manier de Stichting VBOH zich inzet. Op die terreinen speelt Stichting VBOH een voortrekkersrol. VBOH is een stichting, met een onafhankelijk voorzitter. Stichting VBOH krijgt subsidie van de gemeente Helmond voor projecten en diensten die ze uitvoert voor alle oudere inwoners van Helmond.

Bonden

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:
    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon: 0492-792392
E-mail: info@vboh.nl