Direct contact: 0492-792392

Nieuws

Aanpak energiearmoede in de gemeente Helmond

Ruim 1 miljoen inwoners van Nederland leven in bestaansonzekerheid. Zij hebben gemiddeld €50,- tot €70,- per week te besteden. Deze mensen worstelen dagelijks met de vraag hoe zij hun rekeningen moeten betalen.

 

De wijkverpleegkundige naast de seniorenorganisaties

Op 1 januari 2015 is de AWBZ omgevormd en de Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Ook de Zorgverzekeringswet (Zvw) is aangepast met de wijkverpleegkundige als schakel tussen het sociale en medische domein. Mede hierdoor heeft de wijkverpleegkundige een hernieuwd takenpakket gekregen. Ook de seniorenverenigingen bieden vaak ondersteuning op dit gebied. In dit artikel een overzicht en suggesties ter verbetering.

 

Nieuwe cliëntondersteuners Helmond (persbericht in weekkrant "De Loop")

Wethouder Nathalie van der Zanden heeft vrijdag de certicaten uitgereikt aan de cursisten van de opleiding Clientondersteuner. Met de certicering is Helmond in Noord-Brabant de gemeente met het grootst aantal cliëntondersteuners.

 

Bonden

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:
    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl