Direct contact: 0492-792392

Diensten

Belastingservice

De belastingservice is opgezet omdat gebleken is dat veel ouderen geld van de belasting terug konden krijgen, maar geen verzoek tot teruggave indienden. De vrijwillige belastinginvullers helpen de senioren bij het invullen van de belastingaangifte.

 

Clientondersteuners

Zorg of (hulp)middelen nodig? In Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is geregeld dat iedereen die met een hulpvraag naar de gemeente gaat, recht heeft op gratis onafhankelijke cliƫntondersteuning. De cliƫntondersteuner helpt u daarbij!

 

Vrijwillige ouderenadviseurs

Onze samenleving verwacht vandaag de dag een grote mate van zelfredzaamheid. Dat geldt ook voor ouderen, die daarom zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen. De meeste ouderen willen dat ook.

 

Administratieve Ondersteuning (ao)

De administratieve ondersteuner helpt u met het op orde brengen van uw administratie, U komt plotseling alleen te staan of uw partner is nier meer in staat de administratie bij te houden. Een ondersteuner kan u helpen met het op orde brengen van uw administratie, en/of het samenstellen van een budgetplan, en/of het nagaan of u in aanmerking komt voor toeslagen of regelingen en/of het op de rails brengen van de financiƫle situatie. Het is wel de bedoeling dat u hierna zelfstandig uw administratie kunt en gaat verzorgen.

 

Bonden

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:
    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon:     0492-792392
E-mail:    info@vboh.nl