Direct contact: 0492-792392

Kopen met korting

De gezamenlijke senorenorganisaties werkzaam binnen de gemeente Helmond; Katholieke Bond van Ouderen (KBO), de Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) en de PVGE-Helmond, verenigd in de stichting Verenigd Bonden Overleg Helmond (VBOH) hebben enige jaren geleden een commissie 'Kopen met korting' in het leven geroepen om voor haar leden, op vertoon van hun ledenpas, kortingen te verkrijgen bij de plaatselijk winkeliers. Actuele lijsten zijn voor de leden beschikbaar bij de afdelings secretariaten of u kunt deze hier downloaden.

Bonden

Stichting Verenigde Bonden Overleg Helmond
Secretariaat:
    Pastoor Elsenstraat 46
    5706 VP Helmond
Telefoon: 0492-792392
E-mail: info@vboh.nl